valmennukset

Työpsykologiseen tietoon pohjaavat valmennuksemme auttavat vahvistamaan tiimin jäsenten itsetuntemusta, hyödyntämään tiimin erilaisia vahvuuksia ja kehittämään tiimin toimivuutta.

 
Hyödynnämme valmennuksissamme suosittua ja tutkittua Workplace Big Five -persoonallisuuskyselyä. Tiimialmennus tarjoaa tietoa tiimin erilaisista persoonallisuuden piirteistä ja niiden vaikutuksesta työhön.
 

Tiimivalmennuksen ensimmäisenä osana käymme jokaisen tiimin jäsenen persoonallisuusprofiilin läpi henkilökohtaisesti valmentavalla otteella. Omaan työpersoonallisuusprofiiliin tutustuminen tukee itsetuntemuksen vahvistumista. Hyvän itsereflektiokyvyn on toistuvasti todettu ennustavan työssä menestymistä niin asiantuntija- kuin esihenkilötehtävissä. Ymmärrys omista motivaatiotekijöistä ja luontaisista taipumuksista tukee oman toimintatavan tilannekohtaista mukauttamista ja siten lisää valmiutta toimia joustavasti erilaisissa tilanteissa.

Valmennuksen toiseen osaan kuuluu persoonallisuusprofiilien läpikäynti yhdessä tiimin jäsenten kanssa. Oman profiilin jakaminen tiimiläisten kesken auttaa ymmärtämään omia kollegoja ja erilaisia toimintatapoja entistä paremmin, ja siten tukee erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä.  Tiimin jäsenten toimintatapojen syvällisempi ymmärtäminen auttaa myös ehkäisemään erilaisista lähestymistavoista johtuvia väärinymmärryksiä, ja tukee siten yhteistyön sujuvuutta tiimissä.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä tietosuojaselosteen mukaisesti, sivuston käyttöä jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön