top of page
IKIGAI Assessments osakkaat

VALMENNUKSET

Valmennamme niin yksilöitä kuin tiimejäkin hyödyntäen työpsykologista tietoa sekä monipuolisia ja tutkittuja psykometrisiä arviointimenetelmiä. Tiimivalmennuksemme auttavat parantamaan tiimin yhteistyötä ja tukevat tiimien kykyä hyödyntää tiimin erilaisia vahvuuksia. Yksilövalmennuksemme räätälöidään yksilöllisesti henkilön tavoitteet huomioiden.

IKIGAI-COACHING

Yksilöllisessä coachingissa fokuksessa on tyypillisesti itsetuntemuksen vahvistaminen, oman potentiaalin tunnistaminen, itseä kuormittavien työtehtävien ja tilanteiden tunnistaminen, mahdollisesti haitallisten toiminta- ja reagointimallien työstäminen sekä työstä palautumisen tukeminen.

Vaikka coaching ei ole terapiaa, laillistetut psykologimme pystyvät hyödyntämään coachingin tukena tarpeen mukaan elementtejä esimerkiksi hyväksymis- ja omistautumisterapiasta, joka tutkitusti vähentävät esimerkiksi stressiä sekä lisäävät henkilön voimavaroja.

Coachingista on hyötyä, vaikka henkilö ei kokisi työssään mitään erityisiä haasteita. Toimimmekin esimerkiksi esihenkilöille ja johtajille ulkopuolisena sparraajana, joka kuuntelee ja pystyy tuomaan psykologista näkökulmaa erilaisiin haastaviin tilanteisiin.

Coachingin fokusalueet, tavoitteet ja pituus räätälöidään yksilöllisesti tilanteen ja tarpeen mukaan.

 

Kaikki valmentajamme ovat laillistettuja psykologeja, joilla on ymmärrystä sekä liiketoiminnasta, että ihmismielestä.

IKIGAI-TIIMIVALMENNUS

Tiimivalmennuksessamme voimme esimerkiksi pureutua siihen, miten tehtävät kannattaisi organisoida, jotta kaikkien vahvuudet pääsisivät parhaiten esiin. Voimme myös paneutua tiimin jäsenten erilaisiin työskentely- ja kommunikointitapoihin, jotka voivat joskus aiheuttaa väärinymmärryksiä tiimin jäsenten välillä. Räätälöimme tiimivalmennuksemme tiimin tilanteen ja tarpeen mukaan.

Referenssit

Matti Vansén

Matti Vansén

Co-founder

BOWA Legal

BOWA LEGALIN KOKEMUKSIA IKIGAI-COACHINGISTA

”Osallistuin Ikigai-coachingiin, jossa tavoitteena on saada omaa potentiaalia vielä paremmin hyödynnettyä sekä vastaavasti vähennettyä työn kuormittavia elementtejä psykologisten työkalujen avulla. Kaikesta innostavuudesta huolimatta kasvuyrittäjän arki on välillä kuormittavaa, joten oma palautuminen ja hyvinvointi nouseekin ratkaisevaksi sen kannalta, millaisiin tuloksiin työssään yltää ja miten pystyy optimoimaan omaa suoriutumistaan.

Inka pystyi psykologina tuomaan sellaisia näkökulmia ja oivalluttamaan sellaisia asioita ja havaintoja, joita en itse olet tulleet ajatelleeksi, vaikka olenkin paljon reflektoinut omaa toimintaani. Psykologisten testimenetelmien sekä keskustelujemme avulla itsetuntemukseni syveni, ja oivalsin paremmin syy-seurassuhteita omien työskentely- ja reagointitapojeni taustalla.

Minua ihmetyttää, että yritykset ovat tyypillisesti valmiita uhraamaan tuhansia euroja esimerkiksi kalliisiin myyntikoulutuksiin, mutta yritysten avainhenkilöiden henkilökohtaista kehittymistä tukevat palvelut ovat niitä, joiden suhteen budjetti on tyypillisesti tiukalla.

 

Koenkin, että coaching on tyypillisesti melko pieni investointi suhteessa siitä saatavaan hyötyyn – opin itsestäni enemmän lyhyessä ajassa kuin koskaan aiemmin – prosessi kehitti minua sekä ihmisenä, tiimin jäsenenä että esihenkilönä.”

Anne Valkama - Annika Miettinen.png

Anne Valkama

Head of Communications

Green Building Council

GREEN BUILDING COUNCILIN KOKEMUKSIA IKIGAI-COACHINGISTA

"Sain jo ensimmäisessä tapaamisessa IKIGAI Assessmentsin psykologilta konkreettisia keinoja työpäivän tauottamiseen ja ymmärsin kuinka pienet tauot edistävät työstä palautumista kokonaisuudessaan. Keskusteluissa hyödyin psykologin tarkkasilmäisistä havainnoista ja sain siten itselleni uudenlaisia näkökulmia, kuinka esimerkiksi toimia minulle jännittävissä tai haastavissa tilanteissa."

bottom of page