top of page

Susi lampaan vaatteissa - psykopaatti organisaatiossa

Päivitetty: 11. toukok. 2023

Psykopaatit eivät juurikaan tunne pelkoa tai ahdistusta, minkä vuoksi esimerkiksi valehtelu on heille hyvin helppoa.

Narsismin ja psykopatian piirteet ovat osittain päällekkäisiä – sekä narsisti että psykopaatti saattavat toimia häikäilemättömästi ja omaa etuaan ajaen, mutta narsisteilla ei esiinny samanlaista tunnekylmyyttä ja empatian täydellistä puuttumista kuin psykopaateilla. Psykopaateilla onkin aivojen rakenteellisia ja hermostollisia poikkeavuuksia. Psykopaatit eivät esimerkiksi juurikaan tunne pelkoa tai ahdistusta, minkä vuoksi esimerkiksi valehtelu on heille hyvin helppoa. Patologinen valehtelu onkin osa tyypillisen psykopaatin oirekuvaa. He ovat usein ilmaisussaan niin vakuuttavia, että psykopaatin kanssa tekemisissä oleva henkilö alkaa todennäköisemmin epäilemään itseään kuin psykopaatin kertomusta.

Psykopaatit ovat usein ilmaisussaan niin vakuuttavia, että psykopaatin kanssa tekemisissä oleva henkilö alkaa todennäköisemmin epäilemään itseään kuin psykopaattia. Vaikka psykopatia yhdistetään usein rikollisuuteen, psykopaatit, joilla on riittävän hyvä impulssikontrolli sekä korkea älykkyys saattavat päätyä vankilan sijaan yritysjohtajiksi. Psykopaattien tarkasta lukumäärästä on vaikea saada luotettavaa tietoa, mutta esitettyjen arvioiden mukaan yritysjohtajien lisäksi psykopaatit olisivat yliedustettuina esimerkiksi asianajajien ja myyjien keskuudessa. Tämä on loogista, koska kaikissa edellä mainituissa ammateissa vaaditaan ominaisuuksia, jotka ovat luontaisia psykopaateille. Pelkoreaktion puuttuminen voi näyttäytyä poikkeuksellisen hyvänä paineensietokykynä. Myös itsevarmuudesta ja karismaattisuudesta on hyötyä myynti- ja esiintymistilanteissa.

Psykopaatin palkkaaminen on aina organisaatiolle iso riski – psykopaattisille henkilöille tyypillinen impulsiivinen ja jännityshakuinen käyttäytyminen voi aiheuttaa yritykselle taloudellisia ja oikeudellisia vahinkoja. Huolimatta joistakin psykopaateille tyypillisistä vahvuuksista psykopaatin palkkaaminen on aina organisaatiolle iso riski. Psykopaattien on todettu hyödyntävän organisaation resursseja itsekkäisiin tarkoituksiin. Psykopaatille tyypillinen impulsiivinen ja jännityshakuinen käyttäytyminen voi myös johtaa myös siihen, että psykopaatti voi ottaa organisaation kannalta vahingollisia riskejä, jotka voivat johtaa taloudellisiin ja oikeudellisiin vahinkoihin. Psykopaatti voi myös pilata organisaation maineen. Myös henkilöstön pahoinvointi on tyypillistä psykopaattien johtamissa yrityksissä. Psykopaatti kaipaa ympärilleen jännitystä, ihailua ja nauttii erilaisista sosiaalisista peleistä. Hän tyypillisesti riitauttaa henkilöitä organisaatiossa edistääkseen omia tarkoitusperiään ja sysää tylsinä pitämänsä työtehtävänsä muille. Psykopaattinen esihenkilö saattaa lytätä ja kiusata alaisiaan. Tämä näkyy organisaatiossa tyypillisesti henkilöstön tiheänä vaihtuvuutena sekä kasvavina sairauspoissaoloina.

Kun psykopaatti on jo organisaatiossa, ollaan haasteen edessä. Psykopaatit tekevät tyypillisesti hyvän ensivaikutelman työhaastattelussa ja tulevatkin usein palkatuiksi tehtävään. He ovat pinnallisesti viehättäviä ja itsevarmoja. He osaavat lukea ihmisiä hyvin ja mukautua toimimaan tilanteessa niin, että saavuttavat tavoitteensa. Asiaan perehtymättömien henkilöiden voi olla vaikeaa tai lähes mahdotonta tunnistaa psykopaattia ja toisinaan psykopaatit onnistuvat johdattamaan harhaan myös alan ammattilaisia. Kun psykopaatti on jo organisaatiossa, ollaan haasteen edessä. Yritysten olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota psykopatiapiirteisiin jo rekrytointivaiheessa - huolellinen henkilön taustojen tarkistaminen sekä ammattilaisen toteuttama henkilöarviointi vähentävät riskiä psykopaattisen henkilön palkkaamiseen.

Comments


bottom of page