top of page

Tunnista potentiaali
Johda
Menesty.

Autamme organisaatioita rakentamaan menestyksensä kestävälle pohjalle.

IKIGAI Assessments perustajat

Tietoa meistä

Autamme organisaatioita menestymään tunnistamalla ikigain, eli sen alueen, jossa ihmisen vahvuudet ja motivaatiotekijät kohtaavat optimaalisella tavalla työn ominaisuuksien ja yrityskulttuurin kanssa.

 

Ikigain toteutuessa voittaa niin työnantaja kuin yksilö – oman ikigain mukaisessa työssä ja ympäristössä yksilö pystyy loistamaan ja menestymään  vaivattomammin, ja riski esimerkiksi työuupumukselle on pienempi.

IKIGAI Philosophy

Palvelumme

Varmista, että rekrytoitava henkilö pääsee loistamaan työssään

Ikigai-henkilöarviointi tarjoaa yritykselle arvokasta lisätietoa rekrytointipäätöksen tueksi. Ikigai-arvioinnilla varmistat, että rooliin valitaan henkilö, joka pääsee loistamaan juuri tässä tehtävässä ja yrityksessä.

 

Arvioimme perinteisen soveltuvuuden sijaan haettavan tehtävän ja ehdokkaan välistä yhteensopivuutta eli sitä, toteutuuko henkilön ikigai haetussa tehtävässä ja toimintaympäristössä.

Investoi henkilöstön kehittymiseen ja hyvinvointiin

Ikigai-coaching pohjautuu psykometrisiin testimenetelmiin ja antaa arvokasta tietoa oman kehittymisen ja itsensä johtamisen tueksi.

 

Ikigai-tiimivalmennus auttaa tunnistamaan ja selkeyttämään tiimin eri vahvuuksia sekä syventää tiimin jäsenten ymmärrystä toistensa persoonasta ja työskentelytavoista ja auttaa kehittämään luottamusta ja psykologista turvallisuutta tiimissä.

VISIO & MISSIO

Visio

Olemme alamme edelläkävijä ja suunnannäyttäjä ikigai-ajatteluun pohjautuvassa rekrytoinnissa sekä yksilöiden ja tiimien kehittämisessä.

Missio

Missiomme on rakentaa niin asiakasyritystemme kuin

työntekijöiden menestymistä kestävälle pohjalle työpsykologisen osaamisemme kautta.

IKIGAI Assessments visio ja missio.jpg

ARVOMME

Kunnianhimoisuus ja omistautuminen

Olemme kunnianhimoisia ja haluamme tehdä työmme hyvin. Paneudumme ja sitoudumme
jokaiseen toimeksiantoon, eikä yksikään asiakasyritys tai ehdokas ole meille vähemmän
tärkeä. Pyrimme olemaan asiakkaan pitkäaikainen kumppani yksittäisten toimeksiantojen sijaan.

Liiketoimintalähtöisyys ja ketteryys

Ymmärrämme, että parhaista tekijöistä käydään kovaa kilpailua. Toimimmekin ripeästi, dynaamisesti ja joustavasti. Käytössämme ovat alan parhaat teknologiat ja testimenetelmät,
jotka tukevat työn laatua ja ketteryyttä.

Vastuullisuus ja eettisyys

Suhtaudumme työhömme vakavasti ja noudatamme hyvän henkilöarvioinnin käytäntöjä.
Kaikki konsulttimme ovat laillistettuja psykologeja, joilla on ymmärrys ja tarvittava
osaaminen liittyen persoonallisuuden arviointiin sekä valmentamiseen.

bottom of page